PL | EN | RU

Lokalizacja

ul. Liściasta 17
91-357 Łódź
tel 042 617 41 23
fax 042 650 71 61

info@fpt-prima.com.pl

System jakości

System zarządzania jakością jest integralną częścią FPT "PRIMA" S.A. i opiera się na następujących zasadach:

1. Zorientowanie na klienta – przedsiębiorstwo zależy od klientów i w związku 
z tym musi rozumieć obecne i przyszłe potrzeby klienta oraz spełniać jego wymagania.

2. Przywództwo – najwyższe kierownictwo ustala jednolitość celów, kierunków
i wewnętrzne 
środowisko przedsiębiorstwa, w którym pracownicy mogą się całkowicie zaangażować w osiąganie celów przedsiębiorstwa.

3. Zaangażowanie pracowników – pracownicy na wszystkich poziomach są istotą przedsiębiorstwa, a ich pełne zaangażowanie umożliwia wykorzystanie ich zdolności dla sukcesów przedsiębiorstwa.

4. Procesowe podejście – oczekiwany wynik jest osiągany bardziej wydajnie, kiedy związane z nimi zasoby i działania są zarządzane jako proces.

5. Systemowe podejście do zarządzania - identyfikowanie, zrozumienie 
i zarządzanie systemem wewnętrznie związanych procesów dla osiągnięcia danego celu przyspiesza skuteczność i wydajność.

6. Ciągłe doskonalenie – stałym celem przedsiębiorstwa jest ciągłe udoskonalanie. Tylko silna motywacja na rzecz poprawy jakości i zaangażowanie wszystkich pracowników pozwala osiągać zamierzone efekty w zakresie wytwarzanych wyrobów.