PL | EN | RU

Lokalizacja

ul. Liściasta 17
91-357 Łódź
tel 042 617 41 23
fax 042 650 71 61

info@fpt-prima.com.pl

Porady

Montaż pierścieni

Zasadniczym warunkiem prawidłowej pracy nowych pierścieni tłokowych jest ich starannie wykonany montaż na tłok. Zakupione przez Państwa pierścienie tłokowe produkcji Fabryki Pierścieni Tłokowych "Prima" S.A. w Łodzi są dostosowane wymiarowo do oryginalnych tłoków poszczególnych silników.

Należy przestrzegać zasady, że pierścienie o wymiarze nominalnym powinny być montowane do tłoków nominalnych, zaś pierścienie nadwymiarowe do nadwymiarowych tłoków o tym samym nadwymiarze, co pierścienie tłokowe.

Pierścienie powinny być zamontowane do nowych tłoków, które gwarantują prawidłową pracę zestawu tłokowego w silniku. Przy montażu pierścieni na tłok należy posługiwać się specjalnymi kleszczami, zwracając uwagę na to, aby nie rozwierać montowanych pierścieni zbyt szeroko, lecz tylko na tyle, ile jest to niezbędne do nasunięcia pierścienia na tłok. Nadmierne rozwarcie może spowodować pęknięcie lub trwałe odkształcenie pierścienia. Odkształcony pierścień nie zapewnia należytej szczelności w cylindrze.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pierścienie oznakowane znakiem montażowym "TOP" lub "G" i wkładać je w rowki tłoka tak, aby powierzchnia boczna pierścienia oznaczona "TOP" lub "G" skierowana była do góry w kierunku denka tłoka. Przy pierścieniach, nie posiadających znaku "TOP" lub "G", sposób montażu na tłok jest dowolny.

Pierścienie tłokowe montuje się kolejno w rowki tłoka, zaczynając od pierścienia najniżej położonego na tłoku, tj. pierścienia olejowego. Jeśli montowany pierścień olejowy wyposażony jest w sprężynę śrubową, to należy wyjąć ją z pierścienia i włożyć w rowek tłoka. Następnie specjalnymi kleszczami rozwiera się pierścień i nakłada na sprężynę w rowku tłoka. Należy zwrócić uwagę, aby miejsce łączenia sprężyny, znalazło się koniecznie naprzeciwko zamka pierścienia.

Jeżeli na tłoku jest pierścień położony poniżej sworznia tłokowego, to montaż pierścieni należy rozpocząć od tego pierścienia. Po zamontowaniu wszystkich pierścieni należy obrócić je w rowkach tłoka tak, aby zamki sąsiednich pierścieni były względem siebie przestawione.

Pierścienie olejowe stalowe składane (trzyczęściowe) należy montować w następujący sposób:

a) włożyć sprężynę w rowek tłoka; zamek sprężyny powinien być umieszczony tam, gdzie dno rowka jest wolne od szczelin lub otworów,

b) przytrzymać końce sprężyny i zamontować górny pierścień z taśmy stalowej; zakładanie górnego pierścienia stalowego rozpocząć 45°-90° w lewo od zamka sprężyny i wkładać go w kierunku zamka sprężyny (ruchem spiralnym),

c) montaż dolnego pierścienia z taśmy stalowej rozpocząć 45°-90° na prawo od zamka sprężyny i wkładać go w kierunku zamka sprężyny (ruchem spiralnym). Na zakończenie sprawdzić, czy końce zamka sprężyny opierają się o siebie i nie leżą jeden na drugim.


Po zakończeniu wyżej opisanego montażu, wszystkie pierścienie zostają zaciśnięte na tłoku specjalną opaską stalową. Lekkimi uderzeniami wprowadza się tłok do cylindra. Przy tym należy szczególnie uważać, aby opaska stalowa leżała całym obwodem na powierzchni bloku cylindrów,  szczególnie dlatego, aby niskie osiowo pierścienie nie wyskoczyły.