PL | EN | RU

Lokalizacja

ul. Liściasta 17
91-357 Łódź
tel 042 617 41 23
fax 042 650 71 61

info@fpt-prima.com.pl

Asortyment

Zachęcamy do zapoznania się z naszym katalogiem produktów - załącznik PDF.

 

Posiadamy również możliwości i zdolności produkcyjne dla produkcji odlewów.

Oferujemy:

Odlewy piaskowe jednostronnie formowane nierdzeniowane: wymiary maksymalne Ø370mm wysokość 15mm. Masa odlewu piaskowego od 0,005kg do 2,0kg.

Odlewy kokilowe: tuleje odśrodkowe otwór min.Ø23mm, zewnętrzny Ø40 - Ø300mm długość max 480mm Masa tulei od 2 - 60 kg. Zakres materiałowy odlewni: żeliwa szare, stopowe, sferoidalne.

Usługi obróbki cieplnej - wyżarzanie w piecu elektrycznym komorowym bez atmosfery ochronnej, temperatura max. 1000°C, wymiary maksymalne detalu:2,7mx1,8mx1,0m, masa do 4 ton.

Oferujemy również sprzedaż usług laboratorium polegających na :

1. Oznaczanie składu chemicznego żeliw i stali przy użyciu spektrometru Foundry Master Metody analizy klasycznej składu chemicznego żeliw.

2. Określanie mikrostruktury żeliw - ocena grafitu, podłoża, pomiar twardości      istnieje możliwość wykonania zdjęć. 

3. Badanie parametrów masy formierskiej oraz innych materiałów sypkich,
     tj. wilgotności, wytrzymałości, osypliwości, przepuszczalności, jednorodności, zawartości          lepiszcza ogólnego, lepiszcza aktywnego i pyłu węglowego oraz analiza sitowa. 

4.  Doradztwo w zakresie skuteczności prowadzenia procesów obróbki cieplnej żeliw
    (ocena metalograficzna i pomiar twardości). 

 5. Mikroskopowa ocena jakości nakładanych powłok - określenie jednorodności, 
    przylegalności , grubości i mikrotwardości warstwy. 

6. Oznaczenie składu chemicznego kąpieli chromowej.
7. Oznaczenie kwasowości kąpieli do fosforanowania cynkowego i manganowego.
8. Oznaczanie składu chemicznego kąpieli do porowacenia. 
9. Oznaczanie składu chemicznego kąpieli do cynowania.
10. Wyznaczanie parametrów procesu i składu chemicznego kąpieli galwanicznych .
11. Doradztwo w zakresie neutralizacji i oczyszczania ścieków chromowych .
Telefon do osoby zajmującej się tematem p. Jacek Książek 661 886 278.